سؤالات متداول سهامداران

برای دریافت سود سهم سالانه خود چگونه عمل نمائیم ؟

نحوه پرداخت سود سهام، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

سهامداران مقیم خارج از ایران چگونه سود خود را دریافت نمایند؟

نحوه پرداخت سود سهام، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

چگونه برگ اوراق سهام خود را دریافت نمائیم ؟

ضمن تماس با واحد امور سهام و ارائه شماره نمابر، امور سهام شرکت گواهینامه نقل و انتقال سهام شما را ارسال خواهد نمود. چنانچه نمابر در اختیار ندارید با ارائه آدرس منزل یا محل کار، گواهینامه نقل و انتقال برای شما ارسال می گردد.

روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار شرکت کدامند ؟

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات

چگونه می توانم وارد سامانه امور سهام شرکت بشوم؟

سامانه امور سهام شرکت در حال طراحی جدید می باشد. به محض آماده شدن از طریق سایت رسمی شرکت به اطلاع خواهد رسید.